Nätverk för företag

I takt med att digitaliseringen av samhället fortsätter, har företags nätverk blivit alltmer affärskritiska. Idag är det svårt att tänka sig ett företag utan en pålitlig internetuppkoppling och ett robust nätverk.

Under pandemin har behovet av molntjänster ökat dramatiskt då fler och fler företag har övergått till fjärrarbete och distanshantering. Som ett resultat har många företag övergett sina egna lokala filservrar och interna applikationer till förmån för molnlösningar. Detta har möjliggjort att anställda kan arbeta från var som helst och samtidigt få tillgång till de nödvändiga verktygen och programmen som krävs för att utföra sitt arbete. Men för att dra nytta av molntjänster på ett effektivt sätt är det viktigt att ha en stabil och pålitlig internetuppkoppling. Företagets uppkoppling till internet är nu helt avgörande för att kunna driva verksamheten smidigt och effektivt. En bristfällig internetuppkoppling kan leda till förseningar och störningar i arbetsflöden, vilket i sin tur kan påverka företagets produktivitet och lönsamhet negativt.  

Det moderna företaget är uppkopplat

Den nya arbetsmiljön har lett till en minskning av kontorsstorlekar och en ökad flexibilitet där personalen arbetar både på arbetsplatsen och hemifrån.

Detta ställer högre krav på ett tillförlitligt nätverk som kan ge en sömlös anslutning oavsett var användarna befinner sig.

För att möta dessa nya krav krävs ett modernt nätverk som är skalbart, säkert och flexibelt. Detta nätverk bör kunna ge en stabil anslutning till molntjänster och applikationer från var som helst, samtidigt som det ger hög säkerhet för företagets känsliga data. Nedan ger vi en översikt av de viktiga komponenterna i det uppkopplade företaget.

Uppkoppling - Det ska bara fungera

En stabil fiberanslutning är en grundläggande förutsättning för att upprätthålla en pålitlig internetuppkoppling.

För att säkerställa en oavbruten tillgång till internet, är redundans avgörande. Detta innebär att det finns flera olika alternativ för internetuppkoppling, så att om en anslutning bryts, kan en annan träda i kraft automatiskt. En av dessa alternativ är att använda ett mobilt nätverk som backup, vilket kan aktiveras automatiskt om den primära anslutningen misslyckas av någon anledning. När grundtjänsten åter finns tillgänglig åter det automatiskt till normalläge. 

Detta ger en extra säkerhetsnivå för företaget och dess anställda, eftersom det säkerställer att internetåtkomsten alltid är tillgänglig.

Hur ser er redundanslösning ut idag? 

Säkerhet - Undanröj hot

Internetsäkerhet är avgörande för företag i dagens digitala värld där cyberbrott är allt vanligare och kan orsaka allvarliga ekonomiska konsekvenser.

En brandvägg fungerar som en barriär mellan företagets nätverk och internet, och hjälper till att blockera skadlig trafik som kan stjäla företagets känsliga information eller skada dess enheter. Utan en brandvägg kan företaget utsättas för intrång, datastölder och andra cyberattacker som kan leda till betydande ekonomiska förluster eller ryktesskador.

Det är därför viktigt att ha en effektiv brandvägg på plats för att skydda företagets verksamhet, data och anställda online.

Har ni ett bra skydd mot Cyberbrott?

Trådlösa enheter via Wi-Fi

Det är viktigt att välja rätt trådlöst nätverk för att få en stabil och pålitlig uppkoppling. Genom att uppgradera till standarden WiFi 6 kan man minska risken för fördröjningar och avbrott i nätverket.

Det är också viktigt att se över kablar och basstationer för att säkerställa att de kan hantera den hastighet som man önskar få ut av det trådlösa nätverket. Rätt installerada basstationer säkerställer att man även får ett internt nät som även fungerar med mobiloperatören och erbjuder Wi-Fi calling.

Att ha en snabb och pålitlig uppkoppling är viktigt för att kunna arbeta effektivt och för att undvika frustration och tidsslöseri på grund av tekniska problem.

Har ni upplevt problem med ert trådlösa nätverk?

WiFi som tjänst


WiFi som tjänst har flera fördelar, bland annat att man kan lägga över ansvaret för drift och underhåll av WiFi-nätverket på en extern leverantör. Detta kan minska kostnader och resursanvändning för företag och organisationer. Dessutom kan leverantören erbjuda en mer avancerad teknisk lösning och säkerhet, samt en mer flexibel och skalbar lösning som kan anpassas efter företagets behov. Detta kan möjliggöra en snabbare, mer tillförlitlig och effektiv WiFi-tjänst som kan förbättra produktiviteten och användarupplevelsen för anställda och kunder.

Wi-Fi som tjänst

Tänk att inte behöva fundera på sin uppkoppling som bara fungerar! Med vår tjänst tar vi fullt ansvar för att ert interna trådlösa nätverk fungerar.

Till butiken

+ Mobil redundans

Vill ni öka tillgängligheten och säkra er anslutning mot oönskade avbrott rekommenderar vi paketet Mobil redundans.

Till butiken

+ Aktiv övervakning

Med aktiv övervakning får ni en tjänst som automatiskt sköts från er leverantör. Skulle störningar från omgivningen uppstå agerar vi helt automatiskt.

Till butiken

Rasmus Palm, 

Nätverk som tjänst på Kubang 

Rasmus har mångårig erfarenhet av operatörs och kontorsnätverk och brinner för att hjälpa företag att få bättre uppkoppling av sina enheter både på kontoret och på sina hemmaarbetsplatser.

Kontakta mig idag!

Rasmus.palm@kubang.eu
+46104241008